Akupunktur for læger og sygeplejersker i Almen Praksis  Modul III 

25 og 26 maj 2019

Formål og indhold

Kurset er en direkte fortsættelse af de tidligere kurser. Modul 1 & 2 eller lignende kurser i andet regi. På kursus III vil vi fortsætte linjen med problemløsninger, baseret på konkrete cases, efterfuldt af praktik. De enkelte cases bliver vanskeligere, og kursisten bliver i stand til, at deducere sig frem til den rigtige diagnose og behandling.

For at gøre kurset ekstra inspirerende begiver vi os ind i en ny verden, der har en masse fællestræk med almindelige lidelser i bevægeapparatet, men vi vil også koncentrere os om idrætsmedicin. Naturligvis vil der hen ad vejen blive lagt mere viden på, for de mest almindelige lidelser som fx løber-knæ, tendinitter i skulderen. fodboldskader, alle i  forbindelse med sportudøvelse.

Som tidligere vil behandlingsstrategien blive gennemgået, men også her vil vi, i modsætning til tidligere kurser, fokusere mere på akutte skader, som fx forstuv-ninger i anklen og andre små-led.

Målgruppe

Alle læger, tandlæger, sygeplejersker, kiropraktorer og fysioterapeuter med 

kendskab til akupunktur. 

Tid & form

Lørdag d. 25 og 26 maj 2019

Kurset er et eksternat-kursus med veslende 

teoretiske indlæg, praktiske øvelser og case stories. 

Antal deltagere

Minimalt 10 deltagere maksimalt 12 deltagere

Efter kurset vil du have:

Du får en forståelse af akupunkturens potentiale, ved de middelsvære lidelser der responderer herpå.

Du får en forståelse for de enkelte musklers medvirken i forskellige lidelser i bevægeapparatet.

Du får en bred vifte af behandlinger af akutte skader til kroniske smertepatienter.

Du kan behandle diverse idrætskader på baggrund af opståelses-måden.

På en logisk måde kan du deducere dig frem til den mulige årsag til en given lidelse i bevægeapparatet.

Du får lært at arbejde mere målrettet og professionelt. Du famler dig ikke mere frem. Du har en plan.

Du får udviklet dit potentiale, og får øje på nye løsningsmodeller.

Du får en palet af forskellige værktøjer til din lægetaske.

Du får bedre mulighed for at forklare dine patienter om deres problem, og hvorledes du agter at løse det.

Du får en facitliste for de hyppigst anvendte behandlinger, både i rutinebehandlingerne men også for de mere komplicerede lidelser.

Kursusleder

Palle Rosted, Vinkelvej 1, DK-3540 Lynge. Telefon + 53575210. E-mail: 

Prosted@Gmail.com 

Underviser

Professor Palle Rosted. Tidligere overlæge på smerte klinikken Weston Park 

Hospital. Speciallæge i almen medicin og akupunktur. International aner-

kendt underviser og foredragsholder for læger og tandlæger.

Forfatter af 

Akupunktur på naturvidenskabeligt grundlag, Klim 2003  

Acupuncture for dentists, Klim 2004

Acupuncture for doctors, Klim 2006

Akupunktur en patienthåndbog, Klim 2008

Underviser

Praktiserende læge Annette Jørgensen, der dagligt anvender akupunktur i 

sin klinik og har medvirket som medunderviser i adskillige år på kurser for 

læger.

Tid 

Lørdag 25 og 26 maj 2019

Kurset er et eksternat-kursus med vekslende teoretiske indlæg, praktiske 

øvelser, gruppearbejde og case stories. På alle dage starter kurset klokken 

09.00 og forventes afsluttet søndag klokken 16.00.

Diplom

Der bliver udstedt et kursusbevis ved alle afholdte kurser, der tæller med i Dansk Selskab for Evidensbaseret Akupunktur (DSEA).

Sted

Hotel Lynge Kro

Højrisvej 22-24, DK-3540 Lynge

Kroen ligger i Nordsjælland, tæt på Hillerødmotorvejen, og der er fri parkering.

Overnatning er ikke indberegnet i kursusprisen.

Imidlertid har kroen værelser, og evt. interesserede bedes kontakte hotellet direkte på efterfølgende telefon. 48 18 77 88.

Det er ofte en fordel at booke et weekend ophold.

Kursusafgiften DKK. 6.500,00 dækker, kurset, kursusmateriale, morgenmad,

frokost og kaffe/te, under kurset.

Depositum DKK. 2.000,00 skal erlægges ved tilmeldingen, som først er

bindende ved modtagelse af depositum.

Restbeløbet skal være modtaget 3 måneder før kursets afholdelse.

Ved afbud eller overførsel til et senere kursus, mellem 8 uger og 2

uger før kursets afholdelse, refunderes 25% af kursusgebyret.

Ved afmeldelse senere end 2 uger før kursets afholdelse er der ingen refusion.

Konto nummer:

3409 11 93 05 81

CVR-nummer: 37741140

 

      Godkendelser: 

Alle kurser er godkendt for praktiserende læger af Lægeforeningens Efteruddannelsesfond i PLO.

 

Program:

Dag 1

09.00 til 10.30

Hvad er din erfaring med akupunktur?

Test

Praktik

Case story med efterfølgende praktisk behandling af

Kæbeledssmerter

Nakkesmerter

Skuldersmerter

10.45 til 12.00

Albuesmerter 

Lændesmerter

Knæsmerter

12.00 til 13.00 Frokost

13.00 til 15.00

Gennemgang af nye akupunkturpunkter og deres relevans

Introduktion til Idrætsmedicin

15.00 Kaffe

15.15 til 17.00

Gennemgang af nye triggerpunkter og deres relevans

Introduktion til elektroakupunktur

Test og afslutning

Dag 2

09.00 til 10.30

Test

Case story med efterfølgende praktisk behandling af

Hovedpine mere avanceret

Kæbeledssmerter mere avanceret

Nakkesmerter mere avanceret

10.45 til 12.00

Skuldersmerter mere avanceret

Albuesmerter mere avanceret

Håndledssmerter mere avanceret

12.00 til 13.00 Frokost

13.00 til 15.00

Lændesmerter mere avanceret

Knæsmerter mere avanceret

Fodledssmerter mere avanceret

15.00 Kaffe

15.15 til 17.00

Akupunktur hos den akutte og kroniske patient

Behandlingstilrettelæggelse - hvilken teknik skal man vælge?

Tværfagligt samarbejde, Introduktion til en klinisk undersøgelse.

Løse ender

Test og afslutning

 

 

Tilmeldingsblanket 

Modul III - 25 og 26 maj 2019

Navn

Stilling

Adresse- Arbejdsadresse

Postnummer

By

Telefon

E-mail

Tilmeldingsblanketten bedes sendt til Palle Rosted, prosted@gmail.com