Akupunktur for læger og sygeplejersker i Almen Praksis - Modul II 

Lørdag 3. og 4. november 2018.

Formål og indhold

Kurset er en direkte fortsættelse af kursus I, og tager udgangspunkt i specifikke problemer som skuldersmerter, nakke-smerter, low back pain, hovedpine, knæsmerter, osv. Problemløsning er nøgleordet i dette kursus, og der lægges vægt på de diagnostiske overvejelser, for at bestemme hvor lidelsen er lokaliseret. Nye akupunktur- og triggerpunkter vil blive introduceret, og der vil være praktiske øvelser.

Vi vil kaste os over Segmentalakupunktur, der logisk indfører kursisten i udnyttelsen af denne viden, hvor man bevidst udnytter det perifere nervesystem. 

Elektroakupunktur er en teknik, hvor vi bruger en maskine, der sætter en svag strøm til nogle akupunkturnåle. Dette er for at forstærke virkningen af en given behandling. Dette bliver naturligvis afprøvet i praksis. I løbet af to meget koncentrerede dage vil der blive indøvet den nødvendige viden og de nødvendige færdigheder således, at kursisten er i stand til, at vælge den teknik, som er bedst egnet ved en given lidelse.

Målgruppe

Læger, sygeplejersker, kiropraktorer og fysioterapeuter med et vist kend-

skab til akupunktur, fx modul 1 eller et lignende kendskab. Hvis du er i 

tvivl, er du velkommen til at spørge. Det er vigtigt at du kommer på det 

rigtige kursus.

Tid og form

Lørdag 3. og 4. november 2018. Kurset er et eksternat-kursus med 

vekslende teoretiske indlæg, praktiske øvelser og case stories. 

Antal deltagere

Minimalt 10 deltagere maksimalt 12 deltagere.

Du vil få en yderligere forståelse af akupunkturens potentiale ved mere komplicerede lidelser, som kæbesmerter, nakkesmerter, tennisalbuer, lændesmerter, ischias  og knæsmerter, samt hovedpine og migræne.

Du vil have en forståelse for de enkelte musklers medvirken i forskellige lidelser i bevægeapparatet.

Du vil have kendskab til yderligere et antal akupunkturpunkter.

Du vil have kendskab til yderligere et antal muskler, der har betydning ved lidelser i bevægeapparatet.

Du vil have kendskab til yderligere et antal trigger-punkter.

Du vil have en forståelse for hvorledes akupunktur virker ved Segmental akupunktur.

Du vil have en forståelse for, hvorledes Elektroakupunktur kan forstærke effekten af en akupunkturbehandling.

Du vil afprøve de hyppigste anvendte behandlinger i praksis under supervision.

Du vil lære at arbejde mere målrettet og analysere det aktuelle problem.

Du vil forstå og udvikle dit potentiale, både diagnostisk og behandlingsmæssigt.

Du får en facitliste for hyppigst anvendte behandlinger

Kursusleder

Palle Rosted, Vinkelvej 1, DK-3540 Lynge. Telefon: 53 57 52 10. 

E-mail:Prosted@Gmail.com 

Underviser

Professor og overlæge Palle Rosted. Tidligere overlæge på smerteklinikken 

Weston Park Hospital. Speciallæge i almen medicin og akupunktur. 

International anerkendt underviser og foredragsholder for læger og 

tandlæger.

Forfatter af 

Akupunktur på naturvidenskabeligt grundlag,

Klim 2003  

Acupuncture for dentists, Klim 2004

Acupuncture for doctors, Klim 2006

Akupunktur en patienthåndbog, Klim 2008

Underviser

Praktiserende læge, Annette Rosted Jørgensen, der dagligt anvender 

akupunktur i sin klinik og har med virket som underviser på flere kurser 

for læger og kirpraktorer.

Tid 

Lørdag 3. og 4. november 2018.

Undervisning fra lørdag morgen kl. 09.00. Kurset afsluttes søndag eftermiddag ca. kl.16.00.

Sted 

På Rune’s gård på Djursland

Stendyssevej 69 Fjellerup Mark  8585 Glesborg

Overnatning er ikke indberegnet i kursusprisen.

Der er to dobbelt værelser på kroen til 475, kr pr person. (2 værelser om vinteren pga opvarmning og 5 værelser om sommeren.)

Sommerhuset har 3 værelser og koster 270,-incl. sengetøj og håndklæder.

Runes værelser koster det samme.

Godkendelser: 

Alle kurser er godkendt for praktiserende læger af Lægeforeningens Efteruddannelsesfond i PLO.

Kursusafgiften DKK. 6.500,00 dækker, kurset, kursusmateriale, morgenmad,

frokost og kaffe/te, under kurset.

Depositum DKK. 2.000,00 skal erlægges ved tilmeldingen, som først er bindende ved

modtagelse af depositum. Restbeløbet skal være modtaget 3 måneder før kursets afholdelse.

Ved afbud eller overførsel til et senere kursus, mellem 8 uger og 2

uger før kursets afholdelse, refunderes 25% af kursusgebyret. Ved afmeldelse senere end

2 uger før kursets afholdelse er der ingen refusion.

Konto nummer: 3409 11 93 05 81. CVR-nummer: 37741140

Program:

Dag 1

09.00 til 10.30

Hvad er din erfaring med akupunktur?

Test

Praktik

Case story med efterfølgende praktisk behandling af Kæbeledssmerter og Nakkesmerter

10.30 til 10.45

Kaffe

10.45 til 12.00

 Skuldersmerter

Albuesmerter 

Lændesmerter

Knæsmerter

12.00 til 13.00 Frokost

13.00 til 15.00

Gennemgang af nye akupunkturpunkter og deres relevans

Introduktion til segmental akupunktur

15.00 Kaffe

15.15 til 17.00

Gennemgang af nye triggerpunkter og deres relevans

Introduktion til elektroakupunktur

Case story med efterfølgende praktisk behandling af Elektroakupunktur

Test og afslutning

Dag 2

09.00 til 10.30

Test

Hovedpine mere avanceret

Kæbeledssmerter mere avanceret

Nakkesmerter mere avanceret

Skuldersmerter mere avanceret

10.30 til 10.45 Kaffe

Albuesmerter mere avanceret

Håndledssmerter mere avanceret

Lændesmerter mere avanceret

Knæsmerter mere avanceret

12.00 til 13.00 Frokost

13.00 til 15.00

Fodledssmerter mere avanceret

Akupunktur som diagnosticum belyst ved case stories og efterfølgende behandling.

15.00 til 15.15 Kaffe

15.15 til 17.00

Behandlingstilrettelæggelse - hvilken teknik skal man vælge?

Tværfagligt samarbejde, Introduktion til en klinisk undersøgelse.

Test

Afslutning og løse ender

Akupunktur for læger og sygeplejersker i Almen Praksis 

Modul II 3. og 4. november 2018.

 

 

Tilmeldingsblanket 

Modul II - 3. og 4. november 2018.

Navn

Stilling

Adresse

Postnummer

By

E-mail

Tilmeldingsblanketten bedes sendt til Palle Rosted, prosted@gmail.com

(Man copy/paster i et tekstbehandlingsprogram)