Dansk Selskab for Evidensbaseret Akupunktur (DSEA)

www.dsea.dk

 Er et specialselskab under Dansk Medicinsk Selskab (DSM), der er en paraplyorganisation for alle videnskabelige selskaber i Danmark. DSEA blev dannet for 15 år siden.

 Der er fire hovedformål med selskabet:

 1) Det primære formål for selskabet er,  at producere videnskabelige arbejder med henblik på publicering i krediterede medicinske journaler.

 2) Formidle undervisning i den videnskabelige akupunktur ved, at arrangere kurser på forskellige niveauer.

 4) Formidling af videnskabelig information om akupunktur.

 5) Hvilke faggrupper kan nyde godt af DSEA? Det er udelukkende sundhedsfaglige grupper som: Læger, sygeplejersker, jordemødre, sundhedsplejersker, kiropraktorer og fysioterapeuter samt tandlæger og tandplejere.

 1.1) Mange videnskabelige arbejder er i årenes løb fortaget af medlemmer af DSEA og publiceret i anderkendte tidsskrifter. Senest har vi medvirket på en undersøgelse på Københavns Universitet, i Forskningsenheden for Almen Praksis, om effekten af akupunktur på klimakterielle problemer.

 2.1) DSEA har i 30 år formidlet kurser på alle niveauer. Kurserne er inddelt i moduler af 2 dages varighed, der afholdes efter behov. Følgende kurser er det for tiden muligt at deltage i.

 Modul I - Bevægeapparatet

Modul II - Bevægeapparatet

Modul IIA - Elektroakupunktur

Modul III - Bevægeapparatet

Modul IV - Interne lidelser

Modul V - Neurologiske lidelser

Modul VI - Palliativ medicin

Modul VII - Opfølgningskursus

Modul VIII - Idrætsmedicin

Modul IX - Hovedpine og ansigtssmerter

Modul X . Gynækologiske-, fertilitets-  og urologiske lidelser

Andre specielle kurser

 

Du kan bestille dit eget skræddersyede kursus, både hvad angår lokalisationen, antal af dage og emnet  

 Alle kursister får efter et givet kursus et kursusbevis, som gælder til et totalt diplom 

3.1) Kvalitets-sikring er et begreb, der bliver gennemført hos alt sundheds-fagligt personale, både på sygehuse og i almen praksis. Sundhedsstyrelsen har endnu ikke, krævet en sådan akkreditering for sub-specialet akupunktur.

Heldigvis har DSEA allerede for ca. 15 år siden, set skriften på væggen og defineret nogle rimelige undervisningskrav, som vi finder er sufficiente for, at behandle patienter på et fagligt højt og sikkert niveau.

 3.2) DSEA’s regler

 Nedenfor er reglerne, der er defineret af DSEA for mange år siden. Det betyder i al enkelthed, at det er de regler, vi som selskab vil anbefale i et uddannelsesforløb af akupunktur på de forskellige niveauer.

 Diplom

 Der bliver udstedt et kursusbevis ved alle afholdte kurser, der tæller med til Dansk Selskab for Evidensbaseret Akupunkturs minimumsanbefalinger for de enkelte faggrupper.

 

Læger - Basal

100 timers undervisning - 6 moduler

Sygeplejersker- Basal

50 timers undervisning - 3 moduler

Læger - Avanceret

150 timers undervisning - 9 moduler

Sygeplejersker - Avanceret

75 timers undervisning - 5 moduler

Læger - Specialist

200 timers undervisning - 12 moduler

Sygeplejerske -Specialist

100 timers undervisning - 6 moduler

 

Basal: betyder, at DSEA står inde for, at kursisten har fået tilstrækkelig teoretisk og praktisk viden til på betryggende vis, at udføre akupunktur, på en sikker måde.

Avanceret: betyder, at kursisten er i stand til at udføre ret komplicerede behandlinger med akupunktur.

 Specialist: betyder, at behandleren kan behandle meget komplicerede akupunktur-opgaver.

 3.3) Hvad er fordelen ved at følge disse regler? Vi kan selvfølgelig ikke bestemme, hvilke lidelser de enkelte medlemmer kaster sig ud i. Jeg havde for 15 år siden formanden for PLO med på et kursus for læger, og da vi diskuterede problemet om kompetencer, sagde han kategorisk: “Læger kaster sig ikke ud i opgaver, som de ikke er kompetente til.”  Dette gælder for alle faggrupper. 

Derfor har DSEA fastsat nogle anbefalede kompetencer, men samtidig vil vi som selskab også hjælpe jer, hvis der skulle ske en utilsigtet hændelse. 

4.1) Vi startede for 20 år siden et web-tidsskrift: www.akupunkturnyt.dk og det er fortsat aktivt. Formålet med dette site var at belyse udvalgte emner med den daværende videnskabelige evidens. Der findes 32 epistler i biblioteket samt andre nyttige informationer.

Hjemmesiden www.akupunktur.dk er gratis

4.2) Der er også en anden fordel ved at have deltaget i et af DSEA’s arrangerede kurser. Du har altid et Spørgepanel, til din rådighed. Undervisningen standser ikke ved afslutningen af det valgte kursus. Vi er altid til rådighed, hvis der er noget du er i tvivl om. En kort mail om problemet når os hurtigt, og hjælpen er på vej. Du kan nå os på: prosted@gmail.com

4.3) Mens vi er ved de gratis glæder, kan vi varmt anbefale hjemmesiden www.triggerpoints.net   

Her kan du gratis, på nettet, hente alle de anatomiske tegninger fra Simon & Travel’s to bøger, der er en “Bibel” inden for emnet og et brilliant opslagsværk.

 

Tilbage til forside